Velkommen til
Phoebe Wienkes
Portfolio

Dette er mit portefolio/eksamensopgave til multimediedesigneruddannelsen.
Her lægger jeg mine skoleprojekter op samt nogle af mine egne ting jeg laver